Verzuim in Bedrijf voor de werkgever

Verzuim in Bedrijf analyseert en organiseert de aanpak van verzuimproblematiek en regelt de contacten met bedrijfsarts, andere specialisten en met de UWV. Wij adviseren de werkgever over de aanpak van de verzuimdossiers en over de noodzakelijke interventies. Snel en effectief, met kennis en deskundigheid.

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verplicht werkgevers aan te tonen dat bij ziekteverzuim voldoende inspanning is verricht voor interne Ún externe

re-integratie van werknemers.Verzuim in Bedrijf helpt de werkgever zijn verantwoordelijkheid te dragen en deze taken uit te voeren. Wij nemená de werkgever specialistisch werk uit handen en behoeden hem voor kostbare overheidssancties.

 

Verzuim in Bedrijf voor de werknemer

Verzuim in Bedrijf doet alles wat nodig is om werknemers aan het werk te krijgen en te houden. Dat kan op de eigen werkplek of een andere werkplek binnen het bedrijf of op een werkplek buiten het bedrijf. Als een spin in het web zorgt Verzuim in Bedrijf voor het aanspannen van alle vereiste draden, bewaakt ze het proces en zet ze aan tot de nodige beweging. Dat doen we met respect en in het belang van de werknemer Ún werkgever.

Verzuim in Bedrijf brengt mensen in beweging

casemanagement en arbeidsdeskundige beoordeling