Individuele Verzuimbegeleiding

 

Een medewerker kan door ziekte zijn taken of werk niet meer goed uitoefenen. Dit kost de werkgever tijd en geld. Organisaties en bedrijven ondervinden dit in toenemende mate.

Het komt veel voor dat in een te laat stadium de juiste interventies worden ingezet.

 

Verzuim in Bedrijf neemt het meestal onbekende en altijd specialistische werk van individuele verzuimbegeleiding uit handen.

Onze casemanager begeleidt werknemers die langdurig ziek dreigen te worden of al zijn, brengt ze in beweging, terug aan het werk of naar andere oplossingen.

Casemanagement

 

Casemanagement. begint bij doorlichten, overzicht en inzicht verschaffen. Verzuim in Bedrijf ordent de dossiers van zieken, zet de passende (medische) zorg in en stemt alle afspraken af. U krijgt concrete adviezen over aanpak en te plegen interventies.

U houdt altijd zelf de regie. Wij begeleiden leidinggevenden in hun verzuimmanagement.

Wij zorgen voor beoordelingen van deskundige bedrijfsarts en andere deskundigen. Verzuim in Bedrijf helpt bij op tijd ingrijpen om de zieke werknemer weer snel en op een gezonde manier aan het werk te krijgen.

Wij bemiddelen ook naar arbodeskundigen, bijvoorbeeld voor het maken van risico-inventarisaties (RIE-E)

Wij zorgen voor contacten met UWV.

 

Verzuim in Bedrijf bespaart de werkgever† een (meestal duur) contract met een Arbodienst.

Arbeidsdeskundige beoordeling

 

Wet Poortwachter 1e spoor

Een medewerker kan niet meer functioneren in de eigen functie. De werkgever is verplicht een onderzoek in te stellen naar ander, passend werk in het eigen bedrijf. Dit is de Arbeidsdeskundige Beoordeling 1e spoor. Verzuim in Bedrijf voert deze beoordeling uit en geeft concreet advies over het vervolg van re-integratie.

 

Re-integratie 2e spoor

Coaching bij terugkeer naar werk na uitval door ziekte. Bij re-integratie wordt geleerd om te gaan met eventuele beperkingen. Er wordt een passend en inspirerend loopbaanplan opgesteld. De cliŽnt wordt met raad en daad ondersteund bij de realisering van het plan.

casemanagement en arbeidsdeskundige beoordeling